Child pages
  • Varför kan inte kunden betala via webbokning?

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

För att kunderna ska kunna betala via webbokningen måste de ha cookies och javarscript javascript aktiverat. Kundens webbläsare måste även stödja SSL (https).

...