Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Därefter synkas de personer som uppfyller kraven ovan till listan. 

Den anläggning som väljs att köra synken från första gången i samband med konfigurationen har en mejladress. Den adressen kommer vara default avsändare från Mailchimp. Ni kan gå in under er lista i Mailchimp och ändra avsändare efter att listan har skapats. 

Uppsägning från mailchimp-listan 

...