Child pages
  • Förbereda, rapportera och låsa tid

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

För anställda med timlön är planerad tid = summan av arbetspassen.

För anställda med månadslön planerad tid = summan av instämplingarna.

Abetad tid = arbetspass + bokningar (överlappande tid räknas bara en gång)

...