Child pages
  • Värdekortsprodukten

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Video
DescriptionVideo: Klippkortsprodukt
Link/Klippkortsprodukt/Klippkortsprodukt.html

Produkter > Produkter

Skapa en värdekortsprodukt

  1. Produkter > Produkter, välj "Ny" och fyll i de aktuella uppgifterna på basuppgiftsfliken.
  2. Sätt "Produkttyp: Värdekort"
  3. Gå till fliken "Värdekort"
  4. På fliken "Pris" finns det möjlighet att fylla i priset för värdekortet.
  5. Avsluta genom att klicka på "OK".

...