Child pages
 • Tjänstebokningar

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Tjänstebokningar per person

Visar en sammanställning av alla beställares tjänstebokningar under vald period.

 • Kontaktuppgifter
 • Tjänstebokningar
  • Produktnamn
  • Datum och klockslag för början och slut

Tjäntebokningar per bokare

...

Tjänstebokningar per resurs

Visar schemalagd tid samt bokad tid för alla resurser under vald period.

 • Resursens namn
 • Bokade timmar
 • Antal bokningar
 • Schemalagda timmar