Child pages
  • Tjänstebokningar

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Tjänstebokningar per person

Tjäntebokningar per bokare

Visar per anställd hur många bokningar dom gjort under en valfri tidsperiod. Det är bokningstillfället som avses och inte när bokningen inträffar. Förutom antalet bokningar visas även antalet bokade timmar samt priset ex moms. Det ges även möjlighet att filtrera på produktgrupp och produkt.

Tjänstebokningar per resurs