Child pages
 • Betala med passerkort

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Funktionen aktiveras från Inställningar > Inställningar (Kassa) > "Använd nycklar till betalning".

 

 • Dessutom behöver följande vara på: Inställningar > Inställningar (Kassa) > "Använd förenklad kundkortsökning i kassan".

...


 • Sätt usePaymentKeyForPerson till true på inställningar Om man vill att abonnemangskunder ska kunna sätta skuld på armband i stället för kundkontot. Ger också möjlighet att lägga två separata skulder på samma kvitto vid betalning genom att läsa av flera armband i rad.
 • Alternativt kan det slås på för individuella datorer genom att sätta klientinställningen brp.register.port.customersearch=true. Detta gör BRP:s support. (warning)Varken brp.passage.port eller brp.entrySale.port får vara konfigurerat på klienten.
 • Efter att funktionen är aktiverad dyker en ny knapp upp i Kassan med följande symbol .
 • Denna knapp visar alla öppnade passerkortsbeställningar och man kan välja att ta upp en sådan beställning till kassan.
 • Starta om passageservern efter ändringar (BRP) så att utpasseringsläsarna hindrar kunderna från att passera ut med obetald kredit eller återstående laddat värde.
 • Sätt usePaymentKeyForPerson till true på inställningar Om man vill att abonnemangskunder ska kunna sätta skuld på armband i stället för kundkontot. Ger också möjlighet att lägga två separata skulder på samma kvitto vid betalning genom att läsa av flera armband i rad.

Konfigurering av produkter

...