Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. Förberedelser för Apple Appstore
  1. Ansök om DUNS-nummer
  2. Skapa apple-id och google-konto
  3. Ansök om utvecklarkonto hos Apple & Google
  4. Betala årsavgift för utvecklarkonto Apple och engångssumma till Google
 2. Texter Grafik och grafiktexter
  1. En kvadratisk bild på er logo med måttet 1024x1024 px
  2. En funktionsbild med måttet 1024x500 px till Google play
  3. En laddningsbild med måttet 2732 x 2732 px
  4. Texter till Appstore och Google Play, infosidor och namn på appen
 3. Produktion
  1. BRP skapar appen
  2. BRP Skickar in appen för godkännande av Apple och Google 
 4. Release
  1. Apple och Google godkänner apparna
  2. BRP kontrollerar att allt fungerar som tänkt
  3. BRP skickar länkar till apparna i Appstore och Google Play.

...