Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Tänk på: Innehållet på bilden bör placeras på en yta med storleken 1 200 x 1 200px.

Image RemovedImage Added

Så här bör du placera din logotyp

...