Child pages
  • Lägg till personal till tidrapporteringen

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

 Lägg in kortnummer på person (vid användning av stämpelklocka)

 

Se Registrering av kort och armband

...

  1. Sök upp personen
  2. Fliken "Personal"
  3. Anläggingar, klicka på "Papper/penna"
  4. Välj anläggningar
  5. Klicka "Spara"

gammalt:

Att göra för en nyanställd

Sätt anställningsform på person

...

Koppla personen till anläggningar som personen jobbar på

...

Att göra för en ny attestant 

...

Koppla attestanten till alla anläggningar där det finns anställda som ska attesteras