Child pages
  • Debitering av abonnemang

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Under Inställningar > Inställningar (Ekonomi) > "Katalog för autogirofiler" ställs den katalog in där filer för autogirodragningar och medgivanden skapas och dit de filer som läses in i BRP arkiveras. BRP Support kan hjälpa dig :s Support hjälper till att ställa in detta. Skicka dragningsfilen efter att du fått resultaten från månadens medgivandesändningar kommit, men i god tid innan löning eftersom en första dragning den 25:e ger bäst resultat.

Tips: Det kan vara en bra idé att använda en separat kassaenhet för autogirodragningarna. Då får du blir det en separat kassarapport över dem. Detta gör du görs genom att skapa en ny kassaenhet, förslagsvis med namnet "Autogirokassa" och koppla den till en användare. Den användaren loggar du Logga sedan bara in som när du ska den användaren när det är dags att göra autogirodragningar eller att hämta autogirofiler.

Debitera AutoGiro-abonnemang

...

Välj den månad abonnemangen skall debiteras för. Om det är mars och du dragningen ska göra dragningen vara för april väljer du så välj "Debitera för: april". Klicka på "Sök". Nu visas alla giltiga AutoGiro-abonnemang som inte dragits för den valda månaden du valde.

Markera de abonnemang som ska debiteras (välj alla med "Ctrl-A"). Tryck Klicka på "Fakturera". Nu debiteras alla abonnemang för en period - vanligtvis en månad. Finns abonnemang kvar i listan beror det på att förra månadens betalning inte är gjord. Du De abonnemangen kan då debitera de abonnemangen debiteras en gång till för att öka "Debiterad till" med ytterligare en period. Kostnaden för debiteringen faktureras kunderna och har du om det är valt att inkludera kundkonto , inkluderas även kostnaden för eventuella köp som gjorts mot kundkontot.

...