Child pages
 • Vara

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

En vara är i regel någonting du kan som går att ge kunden över disk, t.ex. en kopp kaffe eller en flaska schampo. Ibland vill man ändå skapa varor som inte motsvarar fysiska objekt för att enkelt debitera kunden, som till exempel "Avbokningsavgift". Att man väljer produkttypen "Vara" beror på att inga resurser måste bokas upp för att schampoflaskan eller avbokningsavgiften ska kunna säljas, till skillnad från en massage som kräver en massör och ett massagerum, eller en gruppaktivitet som kräver att det fortfarande finns en ledig plats på kvällens gympapass.

...

 1. Det finns flera sätt att skapa en varubokning. Det enklaste är att först gå till rätt dag i bokningsschemat.
 2. Välj sedan klockslag för när varan ska levereras och tryck på tangenten "V" eller klicka på knappen "Varor".
 3. Är ingen beställare redan vald öppnas ett fönster som ger möjligheten att söka reda på en kund. Markera rätt kund och tryck på "Välj" alternativt dubbelklicka på raden.
 4. Om kunden inte finns med i kundregistret finns det här även möjlighet att skapa en ny kund, klicka i så fall på "Ny".
 5. När kunden är vald öppnas ett nytt fönster med bokningens uppgifter. Här ges det möjlighet att bl.a. ange vilken vara, när och hur många av den som ska levereras.
 6. Om fältet "Manuellt pris" markeras kommer angivet pris att gälla, annars kommer priset att beräknas automatiskt.
 7. När du bokningen är klar med bokningen klicka på "OK".

Lägga varor på en tjänstebokning

...

För att lägga varor till en bokning tryck "V" eller klicka på knappen "Varor". För att lägga till varupaket, tryck "Shift-V". I dialogen som följer kan du välja väljs vara, antal och eventuell resurskoppling (exempelvis den lokal där kaffet ska serveras). Om beställningen innehåller ett paket kan ni välja att markera varan som en del av detta paket. Varans pris sätts då till noll (0) kronor så att paketpriset inte påverkas.

...