Search

Help

Page 5 of 18. Showing 179 results (0,027 seconds)

 1. Tillgängliga rapporter

  Bokningar Planeringslista Listar valda bokningar Ny sida per dag, Visa beställningsnummer, radbryta resurser Personer Lista med personnummer Namn…
  DokumentationOct 01, 2013
 2. Förbereda, rapportera och låsa tid

  = arbetspass + bokningar (överlappande tid räknas bara en gång) Månadslön, närvaro från tidstämpling Månadslön + bokningar, närvaro från tidstämpling Månadslön + bokningar, närvaro…
  DokumentationSep 24, 2014
 3. Planeringslistor

  Bokning > Planeringslistor En planeringslista visar bokningar under en tidsperiod. Endast bokningar som hör till den aktuella anläggningen visas. Ni kan välja att filtrera…
  DokumentationAug 17, 2012
 4. Fakturera internetbokningar

  Alla bokningar hanteras på ett likartat sätt oavsett om de bokats via er webbokning eller av er personal direkt i BRP. Det finns dock ytterligare en faktor att ta hänsyn till vid…
  DokumentationMar 07, 2012
 5. Begrepp

  planerad tid Planerad tid som måste fastställas av en attestant 8 timmar om dagen Bokningsbar tid Den tiden då bokningar kan göras och den tiden personen förväntas arbeta…
  DokumentationSep 19, 2016
 6. Inställningar Färger

  Kontakta BRP:s support för att få hjälp med att göra ändringar under dessa inställningar. Inställningar > Inställningar (Färger) Färg för bokningar: Standardfärgen för…
  DokumentationFeb 17, 2014
 7. Sätt att gå till kassan

  Ikonen i beställningsvyn tar med beställningen samt kundens förfallna bokningar till kassan. "Ctrl-K" tar med markerad bokning med tillhörande varor samt kundens förfallna…
  DokumentationMay 12, 2011
 8. Beställning och preliminär beställning

  En beställning består av en eller flera bokningar och skapas i samband med en bokning, antingen en tjänstebokning, varubokning eller arrangemangsbokning. För att det ska bli en…
  DokumentationMar 22, 2017
 9. Sätt att komma till kassan

  från beställningspanelen. Fyll på med nya vägar allt eftersom de implementeras. Ikonen i beställningsvyn tar med beställningen samt kundens förfallna bokningar till…
  BRP CloudFeb 14, 2019
 10. Inpasseringstyper

  , brp.entrySale.port=exempelport. Statistik Statistik > Besök > Besöksstatistik per typ. Statistiken redovisar antal inpasseringar per dag och typ. Den tas ut per månad och går…
  DokumentationFeb 17, 2014