Search

Help

Page 4 of 18. Showing 179 results (0,042 seconds)

 1. Timlön, arbetspass + bokningar

  Förberedelser Lägg in arbetspass i BRP för fast anställda och anställd på arbetspass Under månaden Säkerställ att det finns inlagt arbetspass eller bokning med tidkod på de tillfällen som är lönegrundande. Vid månadsslut Lås månad…
  DokumentationJun 17, 2015
 2. 22

  avbokas innan man släpper platser på en gruppaktivitet. Bokningar på väntelistor räknas nu som ordinarie gruppaktivitetsbokningar när bokningsreglerna skall avgöra hur många…
  DokumentationMar 23, 2007
 3. Roller och användarrättigheter

  bokningar. "Tittare" som kan se information men inte lägga till ny eller göra ändringar. Du kan anpassa de befintliga rollerna eller skapa nya under Kontaktregister…
  DokumentationFeb 21, 2019
 4. 23

  bokningar under ett visst datumintervall. Det går att visa inköpspris i Statistik - Försäljning per produkt. Rapportmallar Möjligheten att exportera till Excel har…
  DokumentationSep 06, 2007
 5. Webinar

  en bokning (byt dag, klipp ut, boka in flera bokningar i rad) Ta en bokning till kassan Ta betalt via "vanlig" betalning Ta betalt med ett klippkort som är synkat till…
  DokumentationMar 15, 2016
 6. Begreppslista

  . B Beställning Består av en eller flera bokningar. Besök Inpasseringar som behandlas som ett besök är: första inpasseringen per abonnemang och dag. första inpasseringen per…
  DokumentationFeb 06, 2013
 7. GDPR

  (inpasseringskontroll och besökslistor vid incidenter) Presentera träningsstatistik (besök och träningspass) Hantera frågor, reklamationer och återköp (bokningar och köp) Observera att…
  DokumentationMar 25, 2019
 8. Utbildning - Ekonomi

  > Produktetiketter Produktetiketter är ett sätt att styra och begränsa informationsspridningen genom att skapa grupper av personal som ska informeras om en viss typ av bokningar. Under…
  DokumentationNov 27, 2012
 9. Bokning av personalresurser

  Med funktionen Bokning av personalresurser kan personalen få en överblick över vilka bokningar som de är inbokade på men även utföra vissa handlingar på bokningarna. Funktionen…
  BRP OnlineMay 16, 2017
 10. Personkortet - Basuppgifter

  kön på personen: Man eller Kvinna. Används t.ex. vid urval, statistik, könskontroll vid inpassering. Födelsedag: Datum för personens födelsedag. Sätts automatiskt om…
  DokumentationJun 21, 2018