Search

Help

Page 2 of 18. Showing 179 results (0,028 seconds)

 1. Abonnemang (statistik)

  Abonnemang Vad betyder de olika kolumnerna i Statistik > Abonnemang > Abonnemang? "Produkt" - De olika abonnemangstyperna som används under vald period. "Ingående" - alla…
  DokumentationAug 10, 2012
 2. Personkortet - Bokningar

  Visar alla kundens bokningar, t.ex. tjänstebokningar, platsbokningar på gruppaktiviteter och arrangemang samt abonnemangsbokningar. Ni kan välja att visa kundens bokningar
  DokumentationApr 27, 2011
 3. Bokningar

  Exempel Se Exempel bokningar - bokningar Filter Det går att skapa en lista med urvalskriterier genom att klicka på knappen "Filter". Varje rad i urvalsdialogen representerar…
  DokumentationMar 02, 2018
 4. Hitta odebiterade bokningar

  Ekonomi > Odebiterade bokningar Här visas en lista med de bokningar vars förfallodatum är äldre eller lika med idag. Enbart bokningar för den aktiva anläggningen visas…
  DokumentationSep 12, 2011
 5. Kontrollera bokningar

  Personal > Tidrapport I månadssammanställningen visas totalt inrapporterad tid från bokningar per dag. Klicka "Ändra" för att se detaljer för en specifik dag. I…
  DokumentationMar 13, 2014
 6. BRP-bokningar i mobilen

  I BRP finns det möjlighet att som anställd prenumerera på egna bokningar och på det sättet får in de i andra kalendrar tex Outlook, Google- eller Apple Calendar. Finns från…
  DokumentationMar 18, 2016
 7. Automatisk avbokning av övergivna bokningar

  Denna funktion är en schemalagd aktivitet som aktiveras av BRP. Syftet är att bokningar som görs i internetbokningen men inte betalas eller bekräftas ska frigöras så att de inte…
  DokumentationDec 20, 2018
 8. Mina bokningar - Tjänster

  Utförd kan stängas av via konfiguration vilket medför att alla tjänstebokningar sätts till utförda direkt när de bokas in. I BRP-klienten kan man via menyn Bokning > Bokningar filtrera…
  BRP OnlineMay 16, 2017
 9. Månadslön + bokningar, närvaro från tidstämpling

  Förberedelser Lägg in arbetspass i BRP för fast anställda och anställd på arbetspass. Lägg in ledighet / planerad frånvaro med tjänster avsedda för detta. För bokningar som…
  DokumentationApr 30, 2014
 10. Månadslön + bokningar, närvaro från arbetspass

  Förberedelser Lägg in arbetspass i BRP för den anställde. Lägg in ledighet / planerad frånvaro med tjänster avsedda för detta. För bokningar som ska vara lönegrundande och…
  DokumentationApr 30, 2014