Search

Help

Page 1 of 5. Showing 44 results (0,016 seconds)

 1. Objektet schema

  . Schemaperioder: Minst en schemaperiod måste anges annars förblir bokningsvyn för de resurser som detta schema kopplas till grå eftersom ingen tillåten bokningstid (öppettid) har angetts…
  DokumentationJun 16, 2011
 2. Varför är resursvyn grå?

  Varför kan inte resursen bokas - bokningsvyn är grå? Om detta är en resurs som ska gå på schema så börja med att kontrollera att resursen är kopplad till ett aktuellt schema
  DokumentationApr 06, 2011
 3. Scheman och schemaavvikelser

  Scheman Produkter > Inställningar > Scheman Objektet schema Ett schema anger under vilka tider en resurs är bokningsbar (om en resurs inte har något schema kan den ändå…
  DokumentationApr 13, 2017
 4. Schemalagd öppning av dörrar

  Kräver version 2016.1602 eller nyare. Det finns möjlighet att koppla ett schema till Gantner läsare av typen Gat Access 6xxx. När schemat är öppet står dörren öppen och lyser…
  DokumentationNov 18, 2016
 5. Objektet pris

  prislistor används. Ange enligt vilken prislista som priset i prisfältet, alternativt rabattfältet, längre ner på sidan avser. Schema: Om ni väljer att koppla ett schema till ett…
  DokumentationJan 12, 2012
 6. Läsare och in- utpasseringsrättigheter

  Scheman för inpassering Om man t.ex. vill ha en inpasseringsrättighet enbart för förmiddagar så kan ett schema för dessa tider skapas. Om tiden överensstämmer med ett redan…
  DokumentationFeb 17, 2014
 7. Inställningar Färger

  arrangemang. Färg för öppet schema: I bokningsschemat, den bakgrundfärg i schemat som representerar ledig tid, d.v.s. där det finns schema eller arbetspass men ingen bokning. Färg…
  DokumentationFeb 17, 2014
 8. Webinar

  - hantering kundreskontra, förfallna, täckning saknas, påminnelser med mera Johan 2016-02-16 10:00 5 Resurser - schema - arbetspass Matilda 2016-02-18 10:00 6…
  DokumentationMar 15, 2016
 9. In- och utpasseringskontroll

  kan stänga av kontrollen för enstaka fakturor. abonnemangstypens inpasseringsrättigheter tillåter inpassering i aktuell läsare. inpasseringsrättighetens schema tillåter…
  DokumentationJun 17, 2015
 10. Tjänstebokning via Internet

  välja anläggning i "Boka tjänst" samt i "Visa schema". Inställningar > Inställningar (Internetvisning) > "Visning av schema" För att ge en översikt över när resurser, t.ex…
  DokumentationNov 21, 2016