Search

Help

Page 1 of 1. Showing 9 results (0,05 seconds)

 1. Personkortet - Ekonomi

  . Resultatenhet: Om man vill ha ekonomisk uppföljning per person (mycket ovanligt). Har betalt inskrivningsavgift: Visar om personen har betalat en inskrivningsavgift…
  DokumentationJul 04, 2013
 2. Objektet anläggning

  bokningsregler. Spärrprodukt: Välj den registrerade spärrprodukten ur listan. Se Gruppaktiviteter för mer information om spärrprodukter. Resultatenhet: Om anläggningens ekonomiska…
  DokumentationOct 23, 2017
 3. Kassaenheter

  produktgrupper förutsatt att "Visa i kassamenyn" är markerat på produktens basuppgifter. Snabbkommentarsknapp: Resultatenhet: Detta fält syns endast om ni använder er av…
  DokumentationFeb 11, 2019
 4. Utbildning - Ekonomi

  konton. De förvalda benämningarna är Resultatenhet och Projekt. Den absolut vanligaste dimensionen är resultatenhet. Namnen är ändringsbara och utgör sorteringsbegrepp för statistik och…
  DokumentationNov 27, 2012
 5. Kassaenheter

  som görs på kassaenheten får de inställningar som kassaenheten har vid försäljningstillfället, d.v.s. om man ändrar t.ex. resultatenhet i efterhand så påverkas inte historisk…
  BRP CloudFeb 11, 2019
 6. Objektet resurs

  produkter som anges som en produktkompetens kommer resursen att visas som en "Enstaka resurs" på produktens resursbehov. Resultatenhet, Projekt (Dimensioner): Sätts på…
  DokumentationMay 15, 2017
 7. Begreppslista

  komponent i BRP som används för att välja datum. Dimension BRP tillåter två dimensioner. De förvalda benämningarna är "Resultatenhet" och "Projekt". Namnen är ändringsbara och…
  DokumentationFeb 06, 2013
 8. Kontoplan

  vanlig dimension 1 är Resultatenhet eller Kostnadställe Använd dimension 2: Samma som ovan men på en annan nivå, t.ex Projekt. Fast värde dimension 1: Om en dimension anges får…
  DokumentationMar 09, 2017
 9. 25

  Vid driftstörningar lägger vi löpande ut information i vårt twitterflöde: https://twitter.com/brpsystems https://twitter.com/brpsystems Vi har släppt vår nya kundwebb. Du kan se en glimt av den i vårt nyhetsbrev http://Just nu jobbar vi hårt på att slutfö…
  DokumentationApr 25, 2018