Search

Help

Page 1 of 1. Showing 7 results (0.018 seconds)

 1. Personkortet - Marknad

  bland de persongrupper ni tidigare registrerat under Kontaktregister > Inställningar > Persongrupper. Personen kan tillhöra flera persongrupper. Förmånsstatus
  DokumentationMar 06, 2018
 2. Kortanpassning

  kunder som heter Larson, är veganer men inte stamkunder. Om ni använder en anläggning Hantera grupper under Kontaktregister > Inställningar > Persongrupper Alla persongrupper som finns att arbeta med skall vara lokala, dvs vara kopplade till anläggningen. Persongrupper som saknar anläggning är felaktiga. I
  DokumentationSep 21, 2011
 3. Lägg till attestant

  Lägg till persongruppen på attesteraren Sök upp attestanten Fliken "Personal" "Persongrupper för attestering av tidsrapport" klicka på "Papper/penna", Skulle den vara inaktiverad så har den inloggade personen inte användarrättigheten "Personaladministration" eller att inställningen "Använd tidrapportering" inte är
  DokumentationSep 23, 2014
 4. Utbildning - Kundhantering

  ) personkategori. Exempel på personkategorier: Personal Kund Skapa personkategorier som passar er verksamhet. Persongrupper En person kan tillhöra flera persongrupper. Exempel på sådana är: Nyhetsbrev mail Nyhetsbrev papper Katalog Betalningsproblem Organisationskategorier Precis som för personer kan en
  DokumentationSep 02, 2016
 5. Inställningar Visning

  persongrupper:   Visa varubokningar i schemat: Gör att varubokningar kopplade till resurser visas i bokningsvyn, även om de inte hör till en tjänstebokning. Längd (min
  DokumentationDec 05, 2016
 6. Driftsättning tidrapportering

  Kontaktregister > Inställningar > Persongrupper Klicka "Ny" Ange namn och välj anläggningen "Central" så att persongruppen blir tillgänglig på alla anläggningar
  DokumentationSep 11, 2019
 7. 24

  steg 2 alltid ligger i bokstavsordning. Lagt till en setting för de som vill använda lokala persongrupper. Gjort så att man kan editera både lokala och globala persongrupper 24.587 Säkrat upp skapande avautogiromedgivanden. När man öppnade ett saknat medgivande var alltid den översta anläggningen vald
  DokumentationJan 12, 2012