Search

Help

Page 1 of 1. Showing 7 results (0,067 seconds)

 1. Quinyx

  Matchning av produkter För att BRP ska kunna hantera de produkter i Quinyx som motsvarar en produkt i BRP måste den mappas mot en redan befintlig produkt i BRP. Själva momenten utförs…
  Konfiguration 2.0Sep 22, 2017
 2. Abonnemangsmatchning vid försäljning

  abonnemang skapas alltid med dagens datum som föreslaget startdatum. Medlemskap (Detta är standardbeteendet om inte inställningen ändras). Matchning sker på om befintligt…
  BRP CloudFeb 14, 2019
 3. Abonnemangsmatchning vid försäljning

  inte inställningen ändras). Matchning sker på om befintligt abonnemang och det nya abonnemanget ger medlemskap. Om värdet för "ger medlemskap" är samma på båda abonnemangen så…
  DokumentationSep 11, 2018
 4. Elektroniska medgivanden

  som ej besvarats. Om du vill avvisa ett medgivande, dubbelklicka på det och kryssa i avvisa. Klicka på "Bearbeta" så görs en matchning av förfrågningar mot medgivanden i BRP där…
  DokumentationOct 28, 2013
 5. Konvertering från BRP

  för alla i organisationen Skapad Nummer Resurser Alla resurser kopplade till anläggningen förs över. Namn Prioritet Resurstyp (id matchning) Är personal Personalkoppling…
  DokumentationDec 19, 2017
 6. Konteringsexempel

  ” 1930 1000 Inbetalningsjournal 2016-03-11 Observera att bank redan konteras här, Konto för betalsätt ”Bank” Matchning av omatchad betalning mot faktura Konto D K…
  DokumentationOct 08, 2018
 7. 25

  organisation. Utökad loggning i historiken för en faktura gällande matchning. Numera loggas mot vilken omatchad inbetalning matchningen skett och vem som utfört matchningen…
  DokumentationApr 25, 2018