Search

Help

Page 1 of 26. Showing 254 results (0,044 seconds)

 1. Abonnemangsmatchning vid försäljning

  . fraga_bef_abonnemang.PNG Bild 1, fråga abonnemang Inställningen som styr detta heter "Matcha abonnemang på".BRP:s support kan hjälpa till att ändra på den. Den har följande lägen:I…
  BRP CloudFeb 14, 2019
 2. Abonnemangsmatchning vid försäljning

  är den samma. Inställningen som styr detta heter "Matcha abonnemang på" och ligger under Inställningar > Inställningar (Bokning). BRP:s support kan hjälpa till att ändra på den…
  DokumentationSep 11, 2018
 3. Abonnemang

  Ett abonnemang ger innehavaren vissa rättigheter. Det kan vara rätt till inpassering via spärrar eller rätt till en annan prislista, det beror helt på abonnemangsprodukten som…
  DokumentationApr 12, 2017
 4. Sälja abonnemang

  Sälja ett abonnemang i kassan Följande kapitel beskriver flödet för att sälja ett en abonnemangsprodukt i kassan. skapa_abonnemang.PNG Bild 1, skapa abonnemang Beskrivning…
  BRP CloudFeb 14, 2019
 5. Abonnemang (statistik)

  Abonnemang Vad betyder de olika kolumnerna i Statistik > Abonnemang > Abonnemang? "Produkt" - De olika abonnemangstyperna som används under vald period. "Ingående" - alla…
  DokumentationAug 10, 2012
 6. Abonnemang

  personnummeruppslagning Svenskt Autogiro Norskt Avtalegiro Kortbetalning E-signering av abonnemangsavtal och medgivanden Medlemskap Ett abonnemang kan kräva medlemskap i…
  BRP Webb 2.0Jun 20, 2017
 7. Sälja abonnemang

  Video: Sälja autogiroabonnemang (Sverige) https://youtu.be/hsnnxfTNhVk Video: Sälja avtalegiroabonnemang (Norge) https://youtu.be/h3D7_xXL2U4 Sälja ett abonnemang i kassan Gå…
  DokumentationAug 10, 2017
 8. Byta abonnemang

  På varje abonnemang finns en knapp "Byt" som låter kunden använda värdet på återstoden av den tid som debiterats för abonnemanget till att betala första tiden på ett abonnemang
  DokumentationJun 12, 2017
 9. Utbildning - Abonnemang, entréer och inpassering

  Best practice Detta utbildningstillfälle täcker avancerade abonnemang rättigheter, entréer och värdekort. Utbildningen tar ca en timme. Förberedelser Samla information om…
  DokumentationSep 02, 2016
 10. Abonnemang via Internet

  via Internet" för aktuella produkter på deras basuppgiftsflik. Aktivera Inställningar > Inställningar (Internetbokning) > "Teckning av abonnemang" (detta aktiverar två menyval…
  DokumentationSep 30, 2015