Search

Help

Page 1 of 1. Showing 10 results (0,016 seconds)

 1. Månadslön, närvaro från tidstämpling

  Förberedelser Lägg in arbetspass i BRP för fast anställda och anställd på arbetspass Lägg in ledighet / planerad frånvaro med tjänster avsedda för detta Under månaden Stämpla in/ut Justera arbetad tid Kontrollera flextid Ledighet och frånvaro Vid månadssl…
  DokumentationApr 30, 2014
 2. Månadslön, närvaro från bokningar

  Förberedelser Lägg in arbetspass i BRP för den anställde för att kunna faställa planerad tid. Lägg in ledighet / planerad frånvaro med tjänster avsedda för detta. Under månaden Justera arbetad tid För att uppdatera arbetad tid bör en anställd med rättighe…
  DokumentationApr 30, 2014
 3. Månadslön + bokningar, närvaro från tidstämpling

  Förberedelser Lägg in arbetspass i BRP för fast anställda och anställd på arbetspass. Lägg in ledighet / planerad frånvaro med tjänster avsedda för detta. För bokningar som ska vara lönegrundande och räknas som närvaro i flexberäkningen.(t.ex. övertid) b…
  DokumentationApr 30, 2014
 4. Månadslön + bokningar, närvaro från arbetspass

  Förberedelser Lägg in arbetspass i BRP för den anställde. Lägg in ledighet / planerad frånvaro med tjänster avsedda för detta. För bokningar som ska vara lönegrundande och räknas som närvaro i flexberäkningen.(t.ex. övertid) bokningen måste ligga på ett…
  DokumentationApr 30, 2014
 5. Förbereda, rapportera och låsa tid

  anställda med timlön är planerad tid = summan av arbetspassen. För anställda med månadslön är arbetad tid = summan av instämplingarna. För anställda med timlön är arbetad tid…
  DokumentationSep 24, 2014
 6. Begrepp

  (in-/utstämplingar och aktiviteter). För personer med flex (månadslön) räknas endast flexgrundande arbetstid med i detta. Flextid Flextid är planerad tid minus arbetad tid och frånvaro…
  DokumentationSep 19, 2016
 7. Anställningsformer

  Tidapporteringen hanterar följande anställningsformer: Månadslön med eller utan flextid. Närvaro kan tas från stämpelklocka, arbetspass eller bokningar. Flextid beräknas på…
  DokumentationMar 12, 2014
 8. Driftsättning tidrapportering

  gruppaktiviteten är 55 minuter. Exkludera för personer med månadslön: Exempelvis för gruppträning. Bokningen är lönegrundande för instruktörer med timlön, men exporteras inte för personal med…
  DokumentationSep 11, 2019
 9. times_sample.xml

  551010-1016 245 10001 Monika Månadslön 2013-01-01…
 10. Export av löneunderlag

  Arbetstiden exporteras som olika tidkoder beroende på anställningsform. Detta ställs in av BRP:s support. Inställningar > Inställningar Månadslön - "Tidkod för tidsstämpling" Timlön…
  DokumentationMar 20, 2018