Search

Help

Page 1 of 1. Showing 10 results (0,011 seconds)

 1. Månadslön, närvaro från tidstämpling

  Förberedelser Lägg in arbetspass i BRP för fast anställda och anställd på arbetspass Lägg in ledighet / planerad frånvaro med tjänster avsedda för detta Under månaden Stämpla in/ut Justera arbetad tid Kontrollera flextid Ledighet och frånvaro Vid månadssl…
  DokumentationApr 30, 2014
 2. Månadslön, närvaro från bokningar

  Förberedelser Lägg in arbetspass i BRP för den anställde för att kunna faställa planerad tid. Lägg in ledighet / planerad frånvaro med tjänster avsedda för detta. Under månaden Justera arbetad tid För att uppdatera arbetad tid bör en anställd med rättighe…
  DokumentationApr 30, 2014
 3. Månadslön + bokningar, närvaro från tidstämpling

  Förberedelser Lägg in arbetspass i BRP för fast anställda och anställd på arbetspass. Lägg in ledighet / planerad frånvaro med tjänster avsedda för detta. För bokningar som ska vara lönegrundande och räknas som närvaro i flexberäkningen.(t.ex. övertid) b…
  DokumentationApr 30, 2014
 4. Månadslön + bokningar, närvaro från arbetspass

  Förberedelser Lägg in arbetspass i BRP för den anställde. Lägg in ledighet / planerad frånvaro med tjänster avsedda för detta. För bokningar som ska vara lönegrundande och räknas som närvaro i flexberäkningen.(t.ex. övertid) bokningen måste ligga på ett…
  DokumentationApr 30, 2014
 5. Förbereda, rapportera och låsa tid

  anställda med timlön är planerad tid = summan av arbetspassen. För anställda med månadslön är arbetad tid = summan av instämplingarna. För anställda med timlön är arbetad tid…
  DokumentationSep 24, 2014
 6. Begrepp

  (in-/utstämplingar och aktiviteter). För personer med flex (månadslön) räknas endast flexgrundande arbetstid med i detta. Flextid Flextid är planerad tid minus arbetad tid och frånvaro…
  DokumentationSep 19, 2016
 7. Anställningsformer

  Tidapporteringen hanterar följande anställningsformer: Månadslön med eller utan flextid. Närvaro kan tas från stämpelklocka, arbetspass eller bokningar. Flextid beräknas på…
  DokumentationMar 12, 2014
 8. times_sample.xml

  551010-1016 245 10001 Monika Månadslön 2013-01-01…
 9. Driftsättning tidrapportering

  betalt för en timme även om gruppaktiviteten är 55 minuter. Exkludera för personer med månadslön: Exempelvis för gruppträning. Bokningen är lönegrundande för instruktörer med timlön…
  DokumentationMar 24, 2019
 10. Export av löneunderlag

  Arbetstiden exporteras som olika tidkoder beroende på anställningsform. Detta ställs in av BRP:s support. Inställningar > Inställningar Månadslön - "Tidkod för tidsstämpling" Timlön…
  DokumentationMar 20, 2018