Search

Help

Page 2 of 4. Showing 31 results (0,02 seconds)

 1. Wellness Cloud

  Wellness Cloud (MWC) utvecklas av Technogym och är ett system för medlemmars träninghistorik och mål. BRP skickar personuppgifter, medlemskap, inpasseringar samt deltagande på…
  DokumentationSep 30, 2015
 2. Sälja klippkort i kassan

  för inpasseringar finns möjligheten att styra vilka som kan passera in på detta klippkort. Kom i 25.430 och styrs av inställningen, showValueCardNumberOnReceipt som är satt till…
  DokumentationAug 10, 2017
 3. Digis

  schemalagda aktiviteten "Digis synk" måste aktiveras. Läsare som bifogas i ärendet ska ha "Används för externa inpasseringar via API" aktiverat. Trigga en synk genom att spara ett…
  DokumentationSep 21, 2018
 4. Internetregistrering

  information om inpasseringar och deltagande på gruppaktiviteter till externt träningssystem, t.ex. Technogyms Wellness System. Det är även möjligt att ange en hjälptext som…
  DokumentationMay 30, 2012
 5. Inpasseringstyper

  , brp.entrySale.port=exempelport. Statistik Statistik > Besök > Besöksstatistik per typ. Statistiken redovisar antal inpasseringar per dag och typ. Den tas ut per månad och går…
  DokumentationFeb 17, 2014
 6. Kundkiosk

  att märka inpasseringar som sker via kiosken med olika inpasseringstyper. Läs mer om detta under Inpasseringstyper.…
  DokumentationAug 10, 2017
 7. 23

  dessa som skall användas för inpasseringen. Funktionen konfigureras per kortläsare. Det går nu att ångra inpasseringar. Det görs med knappen "Ångra" i Kontaktregister…
  DokumentationSep 06, 2007
 8. Företagsklippkort

  detta datum men man kan även ändra det här. Datumet anger till och med vilken dag man ska ta med klipp på fakturan. Senare inpasseringar ligger kvar som en skuld på klippkortet…
  DokumentationApr 12, 2017
 9. BRP Kontroll

  rapporten API-nyckel och skicka till kunden Välj en läsare per anläggning och kryssa i "Används för externa inpasseringar via API" Testkör enligt ovan Felsökning BRP Kontroll…
  DokumentationJan 19, 2018
 10. Customer Retention

  - Månadskostnad = 300 / 1 = 300:- Avstängd: Antingen avstängda eller inte Besök: Har besök/inpasseringar registrerade i systemet. Endast "ny"-besök gäller, d.v.s endast…
  Konfiguration 2.0Apr 05, 2019