Search

Help

Page 1 of 4. Showing 31 results (0,013 seconds)

 1. Besök

  Besöksstatistiken visar de inpasseringar som definieras som ett besök: Första passeringen per abonnemang och dag Första passeringen per entré och dag Alla passeringar där…
  DokumentationJun 01, 2017
 2. Passagehistorik

  Kontaktregister > Passagehistorik Passagehistoriken visar inte bara godkända inpasseringar utan visar resultatet av alla läsningar på era passageläsare. Passagehistorik är…
  DokumentationFeb 12, 2013
 3. Inpasseringsfönster

  valts i kontrollen "Läsare:". Om ni fyller i fältet "Visa alla inpasseringar" så visas alla inpasseringar genom alla läsare som registrerats på anläggningen. Urkryssad visas bara…
  DokumentationAug 10, 2017
 4. Inpassering arrangemang

  . Inpasseringstyper Används för statistikändamål. Bestämmer vilka inpasseringstyper som ska sättas på inpasseringar för deltagare respektive sällskap. Tilldela kortnummer till…
  DokumentationFeb 10, 2017
 5. BRP Inpassering

  BRP Inpassering är en app för Android som kan läsa medlemskort och göra inpasseringar t.ex. för gruppträningspass som hålls utomhus. Appen kan hantera de flesta typer av kort…
  DokumentationJun 08, 2016
 6. Träningsstatistik på Internet

  , Tid och Namn). Träningspass byggs upp av inpasseringar och deltagande på gruppaktiviteter. På inpasseringsläsaren kan man ställa in om läsaren ska generera ett träningspass eller…
  DokumentationApr 04, 2018
 7. Utbildning - Rättigheter och inpasseringsrättigheter

  Best practice Utbildning - Inpasseringsvyn Inpasseringsvyns komponenter Inpasseringar Kunduppgifter Rättigheter Abonnemang Bokningar Manuell inpassering Sök upp…
  DokumentationSep 02, 2016
 8. Inpassering

  Schemalagd öppning av dörrar Externa inpasseringssystem Externa inpasseringssystem kontrollerar inte inpasseringar direkt mot BRP. Istället skickar BRP regelbundet information om vilka…
  DokumentationApr 19, 2016
 9. Träningsfrekvens

  abonnemang som ger medlemskap vid den aktuella veckan. Träningsfrekvens: Räknas ut genom att ta Antal träningstillfällen/Medlemmar. (Där träningstillfällen bygger på inpasseringar
  DokumentationMay 04, 2018
 10. Läsare och in- utpasseringsrättigheter

  kopplade till solarier, dörrar som ger tillgång till obemannad anläggning eller en dörr till en SPA-avdelning i en simhall. Minsta tid mellan inpasseringar: Ange efter hur många…
  DokumentationFeb 17, 2014