Search

Help

Page 1 of 2. Showing 17 results (0,03 seconds)

 1. Reservlista för gruppaktiviteter

  via SMS ska även Inställningar > Inställningar (Bokning) > "Skicka SMS vid inbokning från reservlista" markeras. Övriga inställningar för att utnyttja SMS-tjänster, se SMS. Lägg…
  DokumentationAug 28, 2015
 2. Varför tappades gruppaktivitetsbokningen bort?

  loggas/visas är: In/avbokning av deltagare på deltagarlistan Inbokning av deltagare från väntelistan till deltagarlistan Datum när pass ställts in Avprickning Extra…
  DokumentationOct 18, 2011
 3. Medspelare

  i BRP Inbokning av första spelaren Markera en ledig tid i schemat och klicka på "Boka". Sök upp spelaren. Välj produkten, t.ex. Tennis. Slutför bokningen. Nu skapas en…
  DokumentationJan 15, 2014
 4. SMS

  http://dok.brpsystems.se/confluence/pages/viewpage.action?pageId=24018974 SMS vid inbokning från reservlista Om man vill att det utöver e-post ska skickas ett SMS till deltagaren när denne blivit inbokad från reservlista…
  DokumentationJan 22, 2019
 5. Reservlista för arrangemang

  från reservlistan Kunderna meddelas inte automatiskt vid inbokning från reservlistan utan informationen till kunderna får vid behov hanteras manuellt. Gå till reservlistan, se…
  DokumentationAug 28, 2015
 6. Meddelandemallar

  -postmeddelande som skickas ut när en användare ber om att få sitt lösenord skickat till sig. Brev vid inbokning från reservlista E-postmeddelande som skickas ut till…
  DokumentationAug 08, 2018
 7. Inställningar Bokning

  till när man kryssar i preliminärrutan. Anges som negativt värde. -7 är lika med 7 dagar fram i tiden. Skicka SMS vid inbokning från reservlista: Används om man vill skicka SMS till…
  DokumentationMay 04, 2017
 8. Objektet resurs

  "Personal" ikryssat på personalfliken) kan väljas. Meddela bokningsförändringar via: Anger hur bokningsförändringar (Inbokning/Avbokning/Ombokning) ska meddelas till resursen…
  DokumentationMay 15, 2017
 9. Bokningsregler och avbokningsregler

  ". kopplabokningsregel.png (Klicka på bilden för att se den större) Rekommendationer Gruppaktiviteter Får bokas senast inpå: 1 timme Senaste inbokning från reservlista: 2 timmar Får avbokas…
  DokumentationAug 10, 2017
 10. Dropin och avbokning av noshows

  inte gör några kontroller på t.ex. medlemsskap, abonnemang eller kunders eventuella skulder vid manuell inbokning. Kundkiosken gör dock dessa kontroller även vid bokning av dropin…
  DokumentationAug 10, 2017