Search

Help

Page 1 of 2. Showing 14 results (0,04 seconds)

 1. Frånvaro

  Heldagsfrånvaro Genom att högerklicka på en resurs i bokningsschemat får man möjlighet att boka in frånvaro för en hel dag mha menyvalet "Boka heldagsfrånvaro". Då visas en…
  DokumentationJan 22, 2014
 2. Ledighet och frånvaro

  Lägg in planerad ledighet/frånvaro i BRP Logga in i BRP Välj rätt datum i datumväljaren upp till höger Hitta din resurs-kolumn Alternativ A. Avboka eventuella bokningar…
  DokumentationMar 13, 2014
 3. Begrepp

  Arbetspass Planerad ledighet Bokning i BRP där produkten har en tidkod som är inställd som frånvaro. Semester Arbetad tid Den tid som arbetstagaren arbetat…
  DokumentationSep 19, 2016
 4. Timlön, stämplad tid

  Förberedelser Lägg in ledighet / planerad frånvaro med tjänster avsedda för detta Under månaden Stämpla in/ut Justera arbetad tid Ledighet och frånvaro Vid månadsslut…
  DokumentationSep 19, 2016
 5. Månadslön, närvaro från tidstämpling

  Förberedelser Lägg in arbetspass i BRP för fast anställda och anställd på arbetspass Lägg in ledighet / planerad frånvaro med tjänster avsedda för detta Under månaden…
  DokumentationApr 30, 2014
 6. Månadslön, närvaro från bokningar

  Förberedelser Lägg in arbetspass i BRP för den anställde för att kunna faställa planerad tid. Lägg in ledighet / planerad frånvaro med tjänster avsedda för detta. Under…
  DokumentationApr 30, 2014
 7. Månadslön + bokningar, närvaro från tidstämpling

  Förberedelser Lägg in arbetspass i BRP för fast anställda och anställd på arbetspass. Lägg in ledighet / planerad frånvaro med tjänster avsedda för detta. För bokningar som…
  DokumentationApr 30, 2014
 8. Månadslön + bokningar, närvaro från arbetspass

  Förberedelser Lägg in arbetspass i BRP för den anställde. Lägg in ledighet / planerad frånvaro med tjänster avsedda för detta. För bokningar som ska vara lönegrundande och…
  DokumentationApr 30, 2014
 9. Timlön, bokningar

  Förberedelser Lägg in arbetspass i BRP för timanställda Under månaden Justera arbetad tid Kontrollera flextid Kontrollera bokningar Ledighet och frånvaro Vid månadsslut…
  DokumentationApr 30, 2014
 10. Resurser och vyer

  bokas Prisstyrande resurser Frånvaro Avancerat Resursetiketter, som låter dig skapa planeringslistor för vissa grupper av resurser - exempelvis alla konferenslokaler.…
  DokumentationApr 24, 2013