Search

Help

Page 1 of 2. Showing 15 results (0,043 seconds)

 1. Anställd med lön enbart för inbokade aktiviteter

  Förberedelser Lägg in bokningsbar tid i BRP (görs eventuellt av schemaläggaren) Under månaden Kontrollera bokningar Vid månadsslut Lås månad…
  DokumentationMar 13, 2014
 2. Scheman och schemaavvikelser

  Scheman Produkter > Inställningar > Scheman Objektet schema Ett schema anger under vilka tider en resurs är bokningsbar (om en resurs inte har något schema kan den ändå…
  DokumentationApr 13, 2017
 3. Varför är resursvyn grå?

  " anges vilket schema som styr denna resurs. Kontrollera att ett schema är valt. Om resursen fortfarande inte är bokningsbar trots att ett schema valts behöver schemats…
  DokumentationApr 06, 2011
 4. Ledighet och frånvaro

  läggs in via BRP Online inte kommer att synas i BRP. Det kommer alltså fortfarande se ut som du är bokningsbar i BRP. Personal > Tidrapportering Fyll i korrekta tider Välj en…
  DokumentationMar 13, 2014
 5. Varför kan bara vissa kunder boka in sig?

  " gör gruppaktiviteten/tjänsten bokningsbar för alla kunder, d.v.s. även kunder utan ett giltigt abonnemang. Alla rättigheter styrs av vilken typ av abonnemang eller entré som…
  DokumentationOct 18, 2011
 6. Gruppaktivitetsbokning via Internet

  produktgrupp (om funktionen är aktiverad) Tryck "Boka" efter en gruppaktivitet som är bokningsbar Om bokningen lyckats markeras den gruppaktiviteten med grön färg. Under "Mina…
  DokumentationAug 28, 2015
 7. Objektet resurs

  flexibel arbets/bokningsbar tid. Är personal: Fältet kryssas i för resurser som är en del av personalen, varpå personens post i kontaktregistret (alla personer med alternativet…
  DokumentationMay 15, 2017
 8. Planera arrangemang

  > Produkter av typen "Tjänst". Ange gärna redan i namnet att tjänsten är för intern planering och därför inte ska debiteras (eller vara bokningsbar för era kunder). Gå in på det…
  DokumentationAug 10, 2017
 9. Begrepp

  planerad tid Planerad tid som måste fastställas av en attestant 8 timmar om dagen Bokningsbar tid Den tiden då bokningar kan göras och den tiden personen förväntas arbeta…
  DokumentationSep 19, 2016
 10. Objektet resursbehov

  ska vara bokningsbar för produkten anges här. Klicka på "Penna/Papperikonen" för att lägga till eller ta bort resurser. På de angivna resurserna visas sedan produkten som en…
  DokumentationJun 15, 2017