Search

Help

Page 1 of 1. Showing 4 results (0,016 seconds)

 1. Objektet anläggning

  notifiering vid nyregistrering. Kassaenhet för Internet: Flik Dokument För filhantering samt för att ändra er logo på fakturor och liknande. Flik Besöksgränser Definera totalt antal…
  DokumentationOct 23, 2017
 2. Roller och användarrättigheter

  noshows från en gruppaktivitet. Bekräfta kassarapport Ger rätt att bekräfta kassarapport Beställa kvittorullar Rätt att beställa kvittorullar från hjälp-menyn. Besöksgränser
  DokumentationFeb 21, 2019
 3. Rapportförklaring

  Kontaktregister - Anläggningar - [Vald Anläggning] - Besöksgränser / Kvadratmeter Unika Medlemmar / Kvm Unika antalet medlemmar per kvadratmeter Besök Kolumn Förklaring…
  Konfiguration 2.0Sep 13, 2018
 4. 25

  : Enhetligt begrepp "reservlista" infört. (begreppet väntlista är helt borttaget) Inpassering: Begränsa antalet besökare per anläggning. Kontaktregister > Anläggning > Besöksgränser
  DokumentationApr 25, 2018