Search

Help

Page 3 of 4. Showing 40 results (0,052 seconds)

 1. Beställning av tjänster från BRP

  önskar beräkningar måste varje beräkning beskrivas (t.ex. en summa beskrivs som en summering av antalet besök som kunden gjort under angivet intervall). Observera att enbart…
  DokumentationJan 10, 2012
 2. PT via AG

  vanligt. Aktivera klippkortet (värdekort) Klippkortet används för att reglera och hålla reda på antal besök. Detta måste dock aktiveras i kassan. Sök upp kunden och sälj det…
  DokumentationJan 30, 2012
 3. R-Card M5

  in- och utpassage. Passager rapporteras till BRP för att kunna användas i historik (se Passagehistorik) eller statistik (se Besök). En R-cardläsare kan inte användas för…
  DokumentationApr 20, 2015
 4. In- och utpasseringskontroll

  http://dok.brpsystems.se/confluence/pages/viewpage.action?pageId=33751191 inte har passerat. Förbetalt värde kvar Kunden har oreglerat tillgodohavande som ska regleras innan utpassage För långt besök Kunden har…
  DokumentationJun 17, 2015
 5. Wellness Cloud

  för denna person kommer då inte längre att synkas. Inpasseringar När en kund passerar genom en läsare som ger "Nytt besök", (normalt första besöket i entréläsaren) så skickas…
  DokumentationSep 30, 2015
 6. HTTP-API

  . Resultatlistan kan avse antingen deltagande i gruppaktiviteter som är taggade med viss produktetikett eller så visa resultatlistan antalet besök som deltagaren gjort i någon anläggning…
  DokumentationMay 07, 2013
 7. BRP Systems - GDPR - Mjukvara.pdf

  incidenter) ● Presentera träningsstatistik (besök och träningspass) ● Hantera frågor, reklamationer och återköp (bokningar och köp) Ny funktionalitet ● Avtalsvillkor visas vid…
  Dokumentation / … / GDPRJan 16, 2018
 8. GDPR

  (inpasseringskontroll och besökslistor vid incidenter) Presentera träningsstatistik (besök och träningspass) Hantera frågor, reklamationer och återköp (bokningar och köp) Observera att…
  DokumentationMar 25, 2019
 9. Utbildning - Kundhantering

  marknadsaktivitetstyper är: Inkommande samtal Utgående samtal Inkommande fax Utgående fax Inkommande mail Utgående mail Besök Roller Alla som har rätt att använda BRP har en roll…
  DokumentationSep 02, 2016
 10. E-post

  http://img194.imageshack.us/img194/3816/logogui.jpg Klicka på "OK". Bilden visas nu i brevet. För mer information om hur man skickar e-post med html, besök följande sida…
  DokumentationApr 13, 2017