Search

Help

Page 2 of 4. Showing 40 results (0,051 seconds)

 1. Konvertering från BRP

  Personnummer E-post Kredit Senaste besök Antal besök Kortnummer Internt meddelande Fakturadagar Tillåt massutskick Födelsedag Skapad Ändrad Telefon hem, arbete, mobil Tele Fax…
  DokumentationDec 19, 2017
 2. Inpasseringstyper

  , brp.entrySale.port=exempelport. Statistik Statistik > Besök > Besöksstatistik per typ. Statistiken redovisar antal inpasseringar per dag och typ. Den tas ut per månad och går…
  DokumentationFeb 17, 2014
 3. Personkortet - Marknad

  /utgående samtal eller besök, brev in/ut. Det går att få ut statistik både per person och typ och allt. Se även Marknadsaktiviteter (statistik). Vad betyder ikonerna? Papper/snöflinga…
  DokumentationMar 06, 2018
 4. ASSA ARX

  in- och utpassage. Passager rapporteras till BRP för att kunna användas i historik (se Passagehistorik) eller statistik (se Besök). En Assa ARX-läsare kan inte användas för…
  DokumentationApr 20, 2015
 5. Utbildning - Medgivanden, debiteringar (AG & vanliga abonnemang)

  täckning Efterfakturering av loggkort Gå igenom hur klippkort kan användas för att logga en kunds besök för senare fakturering.…
  DokumentationSep 15, 2016
 6. Utnyttja avtal/förbeställning som befintlig kund

  besök, så kommer priset som presenteras i steget för produkten vara inklusive rabatt. Är det däremot konfigurerat på ett sådant sätt att kunden måste besöka anläggning ett visst…
  BRP OnlineDec 07, 2017
 7. BRP_nytt_2013-01.pdf

  allmänna informa- tionen. Under våren 2013 fl yttade vi in i våra nya lokaler. Adressen är den samma, Teknikringen 7, Linköping. Välkomna på besök om Ni befi nner Er i närheten…
  Dokumentation / … / NyheterSep 09, 2013
 8. Begreppslista

  . B Beställning Består av en eller flera bokningar. Besök Inpasseringar som behandlas som ett besök är: första inpasseringen per abonnemang och dag. första inpasseringen per…
  DokumentationFeb 06, 2013
 9. Snabbtangenter

  kund som markerats i bokningsschemat. Ctrl-F4 Öppnar dialog för manuell öppning av grind/spärr F5 Ladda om bokningsschemat. F6 Visa besök. Kundhantering…
  DokumentationSep 26, 2018
 10. 22

  Nyheter i version 22 Kundregister I avancerat urval på personer går det nu att söka på Senaste besök samt Debiterat tom. och Bundet tom. på abonnemang. Det går även att…
  DokumentationMar 23, 2007