Search

Help

Page 1 of 4. Showing 40 results (0,016 seconds)

 1. Besök

  Besöksstatistiken visar de inpasseringar som definieras som ett besök: Första passeringen per abonnemang och dag Första passeringen per entré och dag Alla passeringar där…
  DokumentationJun 01, 2017
 2. Rapportförklaring

  Kontaktregister - Anläggningar - [Vald Anläggning] - Besöksgränser / Kvadratmeter Unika Medlemmar / Kvm Unika antalet medlemmar per kvadratmeter Besök Kolumn Förklaring…
  Konfiguration 2.0Sep 13, 2018
 3. Besöksbaserad sponsring

  dialogruta: sponsperbesok.png Förklaring av fälten: Val av enhet: Om sponsringen per träningstillfälle ska vara i procent eller kr. Obligatoriskt fält. Sponsring per besök
  DokumentationApr 18, 2017
 4. Customer Retention

  : Antingen avstängda eller inte Besök: Har besök/inpasseringar registrerade i systemet. Endast "ny"-besök gäller, d.v.s endast ett besök/dag räknas, även om personen har besökt…
  Konfiguration 2.0Aug 28, 2019
 5. Passagehistorik

  specifikt värdekortsnummer Läsare Endast besök Visar nya besök, ej nekade inpasseringar och återbesök Anläggning Ange från vilken anläggning ni vill söka fram…
  DokumentationFeb 12, 2013
 6. Personkortet - Basuppgifter

  (plastkortet eller armbandet). Om personen har någon form av kort som ska kunna användas för inpassering anger du kortnumret här. Antal besök: Visar hur många besök som personen gjort…
  DokumentationJun 21, 2018
 7. Statistik och listor

  statistiker kan nås via menyn "Statistik" om den inloggade användaren har användarrättigheterna "Ekonomi, övrigt". Besök Beläggningsgrad Bokningstillfällen per veckodag Bokningar…
  DokumentationJan 25, 2017
 8. Klippkort med speciella rättigheter

  eller rätt att i internetbokningen boka specifika gruppaktiviteter. Du håller reda på hur många besök / bokningar som gjorts av organisationen och kan skapa rapporter med dessa…
  DokumentationJun 23, 2011
 9. Träningsfrekvens

  kolumnerna: Vecka: Vilken vecka statistiken gäller. Antal träningstillfällen: Hur många besök som registrerats under den aktuella veckan. Medlemmar: De kunder som har ett…
  DokumentationMay 04, 2018
 10. Objektet anläggning

  samtida besökare. Kräver att alla individer passerar via en IN- eller INRE-läsare och via en UT-läsare under ett besök. Antal samtida besökare = Antal incheckade - Antal utcheckade…
  DokumentationOct 23, 2017