Search

Help

Page 1 of 2. Showing 11 results (0.014 seconds)

 1. Attestering av beställning

  Om funktionen "Attestering" aktiveras måste en eller flera personer godkänna beställningen innan en faktura kan skapas. Aktivera funktionen attestering … nedan. fakturaattest.png Attestering av beställning Längst ner i beställningsfönstret visas nu attesteringsdialogen: attest2.png I exemplet ska
  DokumentationJun 30, 2011
 2. Kontrollera flextid

    Personal > Tidrapport I dagsammanställningen i rutan "Aktuellt flexsaldo" visas flextid till och med gårdagen
  DokumentationMar 13, 2014
 3. Justera arbetad tid

    Personal > Tidrapport Välj datum med pilarna eller datumväljaren Alternativ A. Klicka "Ändra" Ändra/justera tiderna i inmatningsfälten Klicka "Spara" Alternativ B.  Klicka "Ta bort"
  DokumentationMar 13, 2014
 4. Kontrollera bokningar

  Personal > Tidrapport I månadssammanställningen visas totalt inrapporterad tid från bokningar per dag. Klicka "Ändra" för att se detaljer för en specifik dag.  I dagssammanställningen visas bokningar för aktuell dag. Vid gruppaktivitet så står även aktivitetens beskrivning i kolumnen beskrivning.
  DokumentationMar 13, 2014
 5. Lås månad

  Personal > Tidrapport Välj fliken "Månad" Kontrollera att tiderna stämmer, justera med "Ändra" Klicka "Lås" (uppe eller nere till höger i tabellen) Om arbete har skett på flera bolag, byt bolag i menyn överst på sidan och upprepa ovanstående Låsning görs månadsvis och i sekvens. När man låser en månad måste alla
  DokumentationMar 13, 2014
 6. Lägg till attestant

  Lägg till persongruppen på attesteraren Sök upp attestanten Fliken "Personal" "Persongrupper för attestering av tidsrapport" klicka på "Papper/penna", Skulle den vara inaktiverad så har den inloggade personen inte användarrättigheten "Personaladministration" eller att inställningen "Använd tidrapportering" inte är
  DokumentationSep 23, 2014
 7. Fakturering

  Faktura Skapa fakturor Fakturadistribution Benify (Flexpay) självfakturering Fakturera en beställning Skapa fakturor för beställningar, kunder eller organisationer med odebiterade bokningar Fakturera ett abonnemang i förskott Faktureringsavgift Skapa autogirofaktura på produkter Attestering av beställning
  DokumentationJun 20, 2017
 8. Lägg till personal till tidrapporteringen

   Registrering av kort och armband Skapa och koppla resurs till person  se Resurser Lägg till personen i persongrupp för attestering Sök upp personen Fliken Marknad
  DokumentationJun 02, 2014
 9. Export av löneunderlag

  schemaläggare eller anställd Anställd granskar och låser sin tid vid månadsslut Chef attesterar tidrapport Ekonomiansvarig exporterar tidrapport till lönesystem
  DokumentationMar 20, 2018
 10. Driftsättning tidrapportering

  innebär att man behöver se till att alla månader som ska ha den tidigare tidkoden måste vara låst innan man gör ändringen. Skapa persongrupp för attestering
  DokumentationSep 11, 2019