Search

Help

Page 1 of 2. Showing 11 results (0,017 seconds)

 1. Attestering av beställning

  Om funktionen "Attestering" aktiveras måste en eller flera personer godkänna beställningen innan en faktura kan skapas. Aktivera funktionen attestering Under Inställningar…
  DokumentationJun 30, 2011
 2. Kontrollera flextid

  Personal > Tidrapport I dagsammanställningen i rutan "Aktuellt flexsaldo" visas flextid till och med gårdagen…
  DokumentationMar 13, 2014
 3. Justera arbetad tid

  Personal > Tidrapport Välj datum med pilarna eller datumväljaren Alternativ A. Klicka "Ändra" Ändra/justera tiderna i inmatningsfälten Klicka "Spara" Alternativ B…
  DokumentationMar 13, 2014
 4. Kontrollera bokningar

  Personal > Tidrapport I månadssammanställningen visas totalt inrapporterad tid från bokningar per dag. Klicka "Ändra" för att se detaljer för en specifik dag. I…
  DokumentationMar 13, 2014
 5. Lås månad

  Personal > Tidrapport Välj fliken "Månad" Kontrollera att tiderna stämmer, justera med "Ändra" Klicka "Lås" (uppe eller nere till höger i tabellen) Om arbete har skett på…
  DokumentationMar 13, 2014
 6. Lägg till attestant

  Lägg till persongruppen på attesteraren Sök upp attestanten Fliken "Personal" "Persongrupper för attestering av tidsrapport" klicka på "Papper/penna", Skulle den vara…
  DokumentationSep 23, 2014
 7. Lägg till personal till tidrapporteringen

  koppla resurs till person se Resurser Lägg till personen i persongrupp för attestering Sök upp personen Fliken Marknad, klicka på "Papper/penna" bredvid Grupper Markera grupp…
  DokumentationJun 02, 2014
 8. Fakturering

  odebiterade bokningar Fakturera ett abonnemang i förskott Faktureringsavgift Skapa autogirofaktura på produkter Attestering av beställning Fakturor i kassan Slutfakturering…
  DokumentationJun 20, 2017
 9. Export av löneunderlag

  och låser sin tid vid månadsslut Chef attesterar tidrapport Ekonomiansvarig exporterar tidrapport till lönesystem Utbetalning av lön från lönesystem Exportera lönedata…
  DokumentationMar 20, 2018
 10. Attestera rapporterad tid

  klicka på "Ändra" eller "Ta bort" Attestanten ser samtliga tider som registrerats för en person, även tider som raderats. Attestering går att ångra fram till att löneunderlaget…
  DokumentationNov 23, 2016