Search

Help

Page 1 of 1. Showing 5 results (0,014 seconds)

 1. Lägg till attestant

  Lägg till persongruppen på attesteraren Sök upp attestanten Fliken "Personal" "Persongrupper för attestering av tidsrapport" klicka på "Papper/penna", Skulle den vara inaktiverad så har den inloggade personen inte användarrättigheten "Personaladministrati…
  DokumentationSep 23, 2014
 2. Tidrapportering

  ger löneunderlag Export av löneunderlag Utbildning Komplettering av utbildning kring arbetspass. Attestant Systemansvarig. Genomgång av exportfil med ekonomiansvarig…
  DokumentationMar 26, 2019
 3. Begrepp

  planerad tid Planerad tid som måste fastställas av en attestant 8 timmar om dagen Bokningsbar tid Den tiden då bokningar kan göras och den tiden personen förväntas arbeta…
  DokumentationSep 19, 2016
 4. Driftsättning tidrapportering

  och assignar denna till ekonomiservice. Subject ska vara "DXXXXX: Kundnamn, tidsrapportering" där XXXXX är beställningsnumret. Ekonomiservice bokar in en tid med attestant + den…
  DokumentationMar 24, 2019
 5. Export av löneunderlag

  tiderna för de personer man har rätt att attestera, så logga in som en attestant eller lägg till attestantgrupperna på din worldanvändare. Välj månaden före uppstart av…
  DokumentationMar 20, 2018