Search

Help

Page 1 of 6. Showing 59 results (0,02 seconds)

 1. Arrangemang

  Produkter > Arrangemang Ett arrangemang är en återkommande aktivitet med begränsat antal platser. För att anmäla sig till en av platserna betalar deltagaren en avgift som täcker…
  DokumentationAug 08, 2017
 2. Förtur Arrangemang

  Beskrivning funktion Förtur kan ges till personer som tidigare deltagit på ett arrangemang. Detta ger personen möjlighet att boka plats på ett nytt arrangemang innan…
  DokumentationNov 09, 2018
 3. Arrangemang

  Beskrivning På sidan för Arrangemang visas en lista med pågående och kommande arrangemang för en vald webbkategori. Vilka arrangemang som visas i listan kan filtreras på…
  BRP Webb 2.0Apr 17, 2018
 4. Reservlista för arrangemang

  Reservlistan visas på fliken "Reservlista" inne på varje enskilt arrangemang. Reservlistor är dock gemensamma för alla arrangemang av samma arrangemangsprodukt. D.v.s. lägger ni…
  DokumentationAug 28, 2015
 5. Objektet arrangemang

  Produkter > Arrangemang Nummer: Ett serienummer för arrangemanget som sätts automatiskt av BRP. Används för att skilja olika arrangemang åt. Produkt: Här anges vilken produkt…
  DokumentationFeb 05, 2019
 6. Planera arrangemang

  Video: Planera arrangemang https://youtu.be/nXygXXsQxiU Produkter > Arrangemang, klicka på "Ny" och välj arrangemangsprodukt. Ange deltagarantal. Ange publiceringsintervall…
  DokumentationAug 10, 2017
 7. Inpassering arrangemang

  Deltagare på ett arrangemang kan passera in medan det pågår om inpassering är aktiverat på arrangemangsprodukten. Det finns även möjlighet att ha ett sällskap (t ex att en…
  DokumentationFeb 10, 2017
 8. Utbildning - Arrangemang

  Best practice Utbildningen tar ca en timme Planera in ett arrangemang Produkter > Arrangemang Skapa ett arrangemang som utgår från en arrangemangsprodukt du skapat vid…
  DokumentationSep 02, 2016
 9. Arrangemang med deltagarimport, färdighet och statistik

  I BRP finns det from version 2017.0104 möjlighet att hantera arrangemang på ett storskaligt sätt genom att med hjälp av fil importera och boka in stora antal deltagare på olika…
  DokumentationJan 10, 2017
 10. Tillägg till arrangemang

  Produkter > Arrangemang Tillägg ger, i samband med att kunderna bokar en plats på arrangemanget, även tillgång till ett urval produkter. Ett tillägg kan vara en "Vara…
  DokumentationSep 14, 2017