Search

Help

Page 1 of 17. Showing 164 results (0,035 seconds)

 1. Objektet anläggning

  Kontaktregister > Anläggning Flik Basuppgifter Vänster kolumn Namn: Namnet på anläggningen. Bolag: Namnet på bolaget som anläggningen tillhör. Hemsida: Om anläggingen har…
  DokumentationOct 23, 2017
 2. Träningsfrekvens

  aktuella veckan. Filtrering Det går att filtrera statistiken på: År Region (region för medlemmens anläggning) Anläggning (medlemmens anläggning) Åldersgrupp Kön Notera…
  DokumentationMay 04, 2018
 3. Bolag och anläggningar

  med detta. Med bolag avses en juridisk person med ett organisationsnummer. Flera anläggningar kan tillhöra ett bolag och ha gemensam ekonomi och bokföring. Med anläggning
  DokumentationJun 24, 2015
 4. Besök

  ) Anläggning filterar på den anläggning besöket gjordes på. Inpasseringar per veckodag (graf) Anläggning filterar på den anläggning besöket gjordes på. Inpasseringar per veckodag…
  DokumentationJun 01, 2017
 5. Verifikatsammanställning

  kvitton är det när det skapas. Sammanställningen visar både transaktioner på verifikat som skapats och de som kommer att skapas. Du kan välja för vilken anläggning som…
  DokumentationJan 18, 2016
 6. Medlemsrapport för år

  Anläggning Resultatet visar de abonnemang som är kopplade till vald anläggning Max antal dagar mellan abonnemang Används om ni tillåter att abonnemang för medlemsskap…
  DokumentationJan 25, 2017
 7. Attrition

  anläggning. Bilden nedan visar den sammanställda vyn: monthlySummary.PNG Exempel på vyn som visar per anläggning: monthlyPerBu.PNG Det visas en rad per vald anläggning och…
  DokumentationMar 22, 2016
 8. Omfördelning värdekort

  det datumintervall för värdekortens nyttjande som man önskar granska. De visas sedan på formatet Datum Värdekortsnummer Belopp Sålt av (anläggning) Nyttjat hos (anläggning
  DokumentationMar 16, 2012
 9. Milon

  , giltig email, kön, tillhöra anläggning som använder milon, ha minst ett aktivt abonnemang samt, om milonLimitByPersonGroup är satt, tillhöra den persongruppen. Om e-postadressen…
  Konfiguration 2.0Feb 13, 2017
 10. Nyckeltal intäkt per medlem

  för vald period. Intäkten är ex moms. Flik2: "Intäkt / medlem": Intäkter under den valda perioden för respektive anläggning. Intäkten är ex moms. Kolumner Anläggning
  DokumentationNov 09, 2017