Search

Help

Page 1 of 21. Showing 202 results (0,032 seconds)

 1. Arbetspass

  . Kontrollera resultatet genom att välja "Vecka, resurs" som layout. Visa information om, eller ändra ett arbetspass Gå till Produkter > Inställningar > Arbetspass eller ställ markören…
  DokumentationApr 13, 2017
 2. Månadslön + bokningar, närvaro från arbetspass

  rättighet att ändra arbetspass uppdatera arbetspasset I BRP. Vid tillägg så kan dock den anställde manuellt lägga till närvaro enligt Justera arbetad tid. Kontrollera flextid…
  DokumentationApr 30, 2014
 3. Attestera rapporterad tid

  Fotnot: Planerad tid är den tid som sätts efter att ens arbetspass är fastställda: "Planerad arbetstid utgörs av planerade arbetspass (8 timmar per arbetsdag vid anställning som…
  DokumentationNov 23, 2016
 4. Begrepp

  frånvaro) ignoreras. Tillåter ej övertid. Endast frånvaro exporteras till lönesystem. Arbetspass, kopplade till aktuell anläggning, som är planerade och fastställda av attestant…
  DokumentationSep 19, 2016
 5. Begränsa arbetspass till produktetikett

  Om en resurs inte ska vara tillgänglig för bokning under alla sina arbetspass går det att begränsa arbetspasset till en produktetikett. Sofia Terapeut jobbar på förmiddagen i…
  DokumentationAug 26, 2013
 6. Timlön, arbetspass + bokningar

  Förberedelser Lägg in arbetspass i BRP för fast anställda och anställd på arbetspass Under månaden Säkerställ att det finns inlagt arbetspass eller bokning med tidkod på de…
  DokumentationJun 17, 2015
 7. Ändra benämning på fakturarad

  För att förtydliga en rad på en faktura kan man exempelvis ändra "Hyra konferenslokal" till "Hyra lokal, Knypplingskurs". Gör som följer: Skapa fakturan, men välj att inte…
  DokumentationFeb 02, 2012
 8. Ändra planerad gruppaktivitet

  Video: Ändra repeterande gruppaktivitet https://youtu.be/Ov_ydceu4c8 Ändra totalt antal platser och dropinplatser på produkten Det totala antalet platser samt dropinplatser…
  DokumentationSep 06, 2017
 9. Scheman och schemaavvikelser

  öppnas med arbetspass). Ett schema kan också användas för att styra under vilka tider en inpasseringsrättighet är giltig samt för att ha differentierade priser på olika dagar inom en…
  DokumentationApr 13, 2017
 10. Roller och användarrättigheter

  som används i kundrutinerna. Anläggning Rätt att ändra anläggningen. Men endast BRPs personal kan ändra namn, skapa eller radera en anläggning. Arbetspass Kan skapa och…
  DokumentationFeb 21, 2019