Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Resultatrapport

F: På sidorna Omsättning, Resultat och Nyckeltal så  är Årsabonnemang större än Träning Totalt, för samma period. Hur kan det vara möjligt?

S: Årsabonnemang innefattar alla intäkter för avd. 11-12, medan Träning Totalt innefattar intäkter för avd. 11-19.

Det kan vara så att det finns en negativ intäkt på en avd. > 12, som då inte räknas in i intäkterna för Årsabonnemang vilket gör att Årsabonnemang har större värden än Träning Totalt.

  • No labels