Child pages
 • Utbildningar
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Utbildningar som vi erbjuder på BRP Systems.

Konsulttimmar

Ni bestämmer upplägget på utbildningen genom att diskutera fram detta med er tillsatta utbildare. Vi kommer tillsammans fram till en agenda för dagen alt dagarna som vi är ute hos er på plats. Ni har då möjlighet att skapa en unik utbildning för personalen! 
Ni betalar reseersättning och timtaxa för konsulten samt eventuella boendekostnader.

Kostnads exempel: Timtaxa 800:-/timme* + reseersättning

Systemadministratörsutbildning Steg 1 - För dig som vill lära dig grunderna

I denna kurs börjar vi från grunden i BRP. Vi kommer grundligt gå igenom hur man skapar rätt förutsättningar för att jobba med BRP
såsom resurser och produkter. Vi går igenom hur man jobbar i kassan och hur man jobbar effektivt med BRP kring försäljning och hantering.
Syftet med kursen är att du som “nybörjare” i BRP ska få en större förståelse i hur BRP fungerar och hur man kan jobba vidare med BRP väl hemma på anläggningen.
Kursen passar dig som är nyanställd på en anläggning som använder sig av BRP som system.
Den passar främst dig som har fått ett större ansvar på din anläggning där förstå, samt lära ut hur man använder BRP ingår i dina nya arbetsuppgifter. Kan också passa dig som är nyanställd, men som vill lära sig grunderna i systemet. 

Vi kommer att gå igenom: 

 • Kundkortet
 • Resurser och vyer
 • Produkter - Att skapa och att använda i BRP
 • Bokning - Hur bokar jag produkter i BRP? 
 • Kassa - Hur fungerar kassan
 • Abonnemang + AG Abonnemang - Hur skapar jag samt använder abonnemang i BRP
 • Arrangemang
 • Lagervaror 
 • Viss faktura hantering
 • AG och Fakturerade abonnemang
 • Månadsrutiner
 • Övrigt - generella diskussioner kring hur man använder BRP. 

Kostnad: 5500:-* Fika och lunch ingår i priset


Tillfällen under 2018

21 - 22 Maj - Linköping 

4 - 5 Juni - Linköping 

18 - 19 Juni - Linköping 

Kostnad: 5500:-* Fika och lunch ingår i priset


Systemadministratörsutbildning Steg 2 - För dig som vill djupdyka i BRP

I denna kurs förutsätts det att du redan kan BRP och hur systemet fungerar.

 • Du vill skaffa dig verktyg och mer kunskap för att förmedla kunskapen kring BRP vidare på din anläggning

 • Du är intresserad av att personalen ska använda BRP på bästa möjliga sätt så att lönsamheten på anläggningen ökar.

 • Du vill minska handhavandefel bland personalen och minska er arbetsbörda kring detta

 • Du är också intresserad av att använda dig av BRP för att skapa smidigare lösningar för dig och dina kollegor samt jobba fram bra rutiner så att ni kan jobba mer effektivt med hjälp av BRP som verktyg.

Vi kommer under kursens gång att tillsammans jobba fram strategier för inlärning kring BRP. Vi kommer att lära oss nya funktioner och nya arbetssätt i BRP som kommer göra det enklare för er att jobba vidare med det själva på anläggningarna. I denna kurs kommer vi försöka hålla diskussionen levande kring BRP och jobba problemlösande samt använda oss av varandra som resurser för att komma framåt i BRP och användandet av BRP som system.

Kursen kräver ett aktivt deltagande av dig som kursdeltagare. Innan kursens start vill kursledare ha in ett antal frågeställningar/problem av dig som deltagare. I dessa önskar vi att man specificerar vilka problem ni som anläggning har kring just inlärningen av BRP bland personalen och vad ni upplever att ni behöver hjälp med. 


Tillfällen under 2018 

 14 - 15 Maj - Linköping 

 11- 12 Juni - Linköping 

Kostnad: 5500:-* Fika och lunch ingår i priset

Utbildning via Teamviewer

Boka in utbildningar med oss timvis där vi använder oss av Teamwiever för att hålla i utbildningen. Vi startar med ett kartläggningssamtal som inte debiteras. Vi diskuterar och går igenom systemet tillsammans för att reda ut vad ni behöver lära er mer om. Därefter bokar vi in utbildningstillfällen.

Kostnad: 700:-/påbörjad timme*


GDPR - utbildning Linköping 

Dataskyddsförordningen, eller GDPR (General data protection regulation) som den också kallas, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen (PUL). Ta chansen att komma till oss i Linköping på en utbildningsdag och få den informationen du behöver kring GDPR och om hur det kommer påverka din verksamhet och arbetet i BRP. Dessutom kommer du få tillfället att träffa andra anläggningar som använder sig av BRP Systems idag som affärssystem.

Kursens innehåll

 • Advokatfirman Delphi kommer och har genomgång av förordningar 

 • Frågor och diskussion med Advokatfirman Delphi

  OBS!  Beroende på deltagar antalet på kursen förbehåller vi oss rätten att exludera dessa 2 punkter ovan om det finns behov för detta. Information skickas i god tid om detta kommer vara inkluderat i dagen eller ej. Pris samt tid kommer i så fall att reduceras! 

 • Demo, genomgång av ändringar i BRP, samt addons . Hur kommer GDPR påverka arbetet i BRP?

 • Frågor och diskussion

 • Nya funktioner i BRP och möjlighet till diskussion kring och om BRP i storgrupp.

  Datum: 4 maj

  Tid: 9:00 - 17:00 
  Plats: Teknikringen 7, Linköping 

 • Mejla utbildning@brpsystems.se och anmäl dig! 

Pris: 4500:- ex moms per deltagare (lunch och fika ingår)

GDPR - utbildning Stockholm 

 • Hur kommer GDPR påverka arbetet i BRP? Demo, genomgång av ändringar i BRP gällande GDPR 

 • Frågor och diskussion

 • Nya funktioner i BRP och möjlighet till diskussion kring och om BRP i storgrupp.

  Datum: 18 maj 

 • Tid: 11:00 - 17:00

 • Plats: Arlanda - Lokal inte fastställd i skrivande stund

 • Mejla utbildning@brpsystems.se och anmäl dig! 

Pris: 3000:- ex moms per deltagare (lunch ingår)

Webinar

En timmes utbildning via programvaran GoToMeeting där du kan delta via dator, smartphone eller surfplatta. Mer information hittar du här:
http://dok.brpsystems.se/confluence/display/DOK22/Webinar

*alla priser är ex. moms.

För anmälan till någon av utbildningarna eller mer information om utbildnings möjligheter,skicka ett mejl till utbildning@brpsystems.se

 

 

 

 

 • No labels