Skip to end of metadata
Go to start of metadata
  1. Kontrollera om ni har en fast extern IP-adress. Om inte, använd dyndns.com och se till att du installerar deras tjänst för att uppdatera IP-numret.
  2. Reservera en adress i din IP-serie för kameran.
  3. Konfigurera kameran att ta det IP du reserverat.
  4. Ändra lösenordet för kamernas administratörskonto.
  5. Öppna routern för inkommande trafik på port 8080 (eller annan port) och forwarda till kamerans IP på port 80.
  6. Testa att man utifrån kan gå till det externa fasta IP:t / dyndns på port 8080 och få aktuell kamerabild.
  7. Låt BRP veta vilken url vi ska använda för att få en bild från kameran, samt användarnamn och lösenord.
  • No labels