Child pages
  • Importera deltagare
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Förutsättningar

Importen görs från en CSV-fil på specifikt format och bokar automatiskt in deltagare på specificerat arrangemang. Personer som inte finns i systemet skapas upp och slås upp via personuppslagning. Bokning skapas på respektive person. 

För att importera, gå in under Produkter > Arrangemang och klicka på "Importera deltagare". Denna syns dock inte innan ni kontaktat BRP för att aktivera funktionen. 

Format

Filen ska innehålla följande: 

FältTyp
ArrangemangsnummerNummer
FörnamnSträng
Efternamn

Sträng 

PersonnummerSträng, personnummer
FödelsedatumDatum, ISO-format

Ett enkelt sätt att skapa en korrekt fil är att spara som CSV i t.ex. Excel

Antingen personnummer eller för- ochefternamn och födelsedag krävs. 

Exempel på fildata

 

Konfiguration

Funktionen är avslagen som standard. Kontakta BRP för att få den aktiverad. 

  • No labels