Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Det finns möjlighet att koppla Facebook till installation av webbapp så besökare kan dela t.ex. bokningar på sitt facebookflöde. För att koppla Facebook till installationen krävs en Facebook App. Det förutsätter att ni har en Facebooksida för ert företag.

Gör följande för att skapa och konfigurera en ny app:

 1. Gå till https://developers.facebook.com/
 2. Logga in på facebookkontot med hjälp av länken uppe till höger.
 3. Klicka på Create App längst upp till höger på sidan.
 4. Döp appen till något lämpligt. Detta namn kommer att synas när kunder delar pass på Facebook.
 5. Fyll i nödvändig information och tryck Create App ID.
 6. Fyll i security check och tryck submit.
 7. Skrolla längst upp på sidan och kontrollera att din app är vald i drop down-menyn i övre vänstra hörnet. 

 8. Konfigurera inställningarna under Settings enligt figur 1:
  1. Kontrollera så att appen har ett korrekt namn (1*)
  2. Skriv in adressen till kundwebben (2*)
   Ex. https://demo.brponline.se
  3. Ange en e-postadress gällande support för appen (3*)
  4. Privacy Policy URL: här måste man fylla i något, annars kommer det stoppa när man gör appen publik.
  5. Ange kundwebbens URL (4*) - Detta får du fram genom att klicka på + Add Platform och välja Website.
   Ex. https://demo.brponline.se
  6. Anteckna/kopiera appens ID (5*). Detta ID kommer du behöva i slutet av guiden.
  7. Klicka Save changes i nedre vänstra hörnet innan du går vidare.

 9. Gör appen publik under App Review enligt figur 2.
 10. För att lägga till administratör till appen klickar du på Roles enligt figur 3.
  1. Klicka på Add Administrators och sök upp den Facebook-användare du vill lägga till som administratör.

Nu är facebookappen skapad. Skicka appens ID från steg 8f till BRP, så kommer vi aktivera facebookstödet i kundwebben åt er.

(Figur 1)


(Figur 2)


(Figur 3)

 • No labels